Правила

Основното правило за публикуване на коментари в този блог е те да бъдат написани на български език, като за целта е използвана съответната азбука – кирилица.

При изключителни обстоятелства, може да одобря и коментари на чужди езици и азбуки.

Коментари написани едиствено с рекламна цел, може да одобря, а може и да не одобря.

Коментарите са забранени.